โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี [1041221001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 12/10/2560
[1691/19589]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]